Bijtelling berekenen

Bijtelling berekenen

Bijtelling berekenen is heel eenvoudig

Een auto van de zaak kan erg handig zijn, bijtelling berekenen is echter moeilijker. Je kunt klanten ermee bezoeken, langsgaan bij leveranciers en je kan bijvoorbeeld de bouwplaats bezichtigen. Veel mensen kiezen ervoor om met de leaseauto ook privé te gaan rijden. Voor dit eigen gebruik moet je zogenaamde bijtelling betalen. Het bedrag wat je periodiek afdraagt hangt af van het type auto waar je in rijdt. Bijtelling berekenen is heel eenvoudig.

Verschillende percentages bijtelling

Bijtelling wordt berekend bij je loon onder het kopje ‘auto van de zaak’.
Het percentage wat afgedragen moet worden hangt vaak af van de CO2- uitstoot van de auto. De afspraak is; hoe zuiniger de auto rijdt, des te minder bijtelling er betaald moet worden. In de regel wordt er van 5 bijtellingspercentages uitgegaan, namelijk 4%, 7%, 15%, 20% en 25%. Zo betalen elektrische auto’s slechts 4% bijtelling en semi-elektrische auto’s maar 7%. Auto’s die voor meer CO2-uitstoot zorgen, betalen meer bijtelling. Op deze manier wordt zuinig rijden gestimuleerd. Wil je graag je bijtelling laaghouden? Kies dan voor een zuinigere auto.
Er wordt alleen een bijdrage gevraagd wanneer je meer dan 500 kilometer per jaar privékilometers hebt gemaakt met de zakelijke auto.

Hoe bereken je bijtelling?

Om uit te kunnen reken hoeveel bijtelling je moet betalen heb je de volgende gegevens nodig;
• de fiscale waarde van de auto
• bijtellings categorie
• inkomensschijf van de werknemer (bijvoorbeeld 37% is in de berekening 0,37)
Vervolgens kun je het bijtellingsbedrag uitrekenen met een eenvoudige rekensom
(fiscale waarde) x (% bijtelling) = uitkomst 1
(uitkomst 1) x (inkomensschijf 0,x) = uitkomst 2
(uitkomst 2) / 12 (maanden) = bijtellingsbedrag

Op internet kun je nog eenvoudiger je bijtelling berekenen. Online zijn er diverse bijtellings calculators te vinden waarbij je simpelweg de gegevens invoert en het te betalen bedrag verschijnt in je scherm. Ook wij hebben een bijtellings calculator, bereken jouw bijtelling nu.

Korting op je bijtelling

Er zijn werkgevers die met hun werknemer afspreken dat er een vast bedrag per maand betaalt moet worden voor de privékilometers die de werknemer maakt met de zakelijke auto. Dit bedrag wordt dan afgetrokken van het te betalen bijtellingsbedrag.

Een werknemer kan ook met instemming van de leasemaatschappij en de werkgever forse korting op de bijtelling regelen. Een werknemer kan bijvoorbeeld in een leaseauto gaan rijden waar de naam van het bedrijf op de auto wordt vermeld. Dit reclame rijden is gunstig voor zowel de werknemer als de werkgever. De naamsbekendheid van het bedrijf wordt verhoogd en werknemers worden sneller herkend door klanten.

Een andere mogelijkheid om onder bijtelling uit te komen is door als werknemer tegelijkertijd een leasecontract op te stellen met zowel de leasemaatschappij als de werkgever. In het kort werkt de leaseconstructie zo; de werkgever sluit met de leasemaatschappij een contract af waarin de werkgever aangeeft alleen de zakelijk gereden kilometers te betalen. Tegelijkertijd sluit de werknemer een contract af met de leasemaatschappij dat deze alleen de privé gereden kilometers afdraagt. Iedere rit worden de kilometers geregistreerd waarin de zakelijke- en de privékilometers gescheiden worden gehouden. Omdat de administratie per werknemer bijgehouden kan worden, kunnen meerdere werknemers gebruik maken van dezelfde leaseauto.

bijtelling berekenen